Interview Jeroen in Slokker Magazine

In Slokker Magazine staat een artikel over de nieuwbouwlocatie Haveneiland Leeuwarden. Als onderdeel van de nieuwe wijk Middelsee hebben we met De Zwarte Hond een mooi Hollands plan ontworpen waarin 45 woningen, 35 appartementen en commerciële ruimten worden gerealiseerd. De kade en nieuwe haven vormen een mooie verbinding met het Van Harinxmakanaal.