Provinciehuis Overijssel Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle gaat Marseille Buiten een visie opstellen voor het voorterrein van het Provinciehuis. Onder de huidige Luttenbergstraat zal een Mobiliteitshub worden gerealiseerd die voorziet in bewoners- en bezoekersparkeren. Ook zal (een deel van) het maaiveldparkeren van de Provincie ondergronds worden opgelost. Hierdoor ontstaat een prachtige kans het gebied te koppelen aan het bestaande Park de Wezenlanden en de nieuwe ontwikkeling Weezenlanden-Noord.