Presentatie Provinciehuis

Gisteravond presenteerden Jos Dijcker, Rick van Essen, Jeroen Marseille en Niek Broeze de ambitieschetsen voor de maaiveldinrichting op de mobiliteitshub Weezenlanden-Noord in Zwolle aan omwonenden. Afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan deze schetsen, die deze zomer weer een stap verder zal worden gebracht.

In de hub komen 455 parkeerplaatsen voor bewoners, medewerkers van de Provincie Overijssel en bezoekers aan de binnenstad. Door de bouw van uiteindelijk 5 van deze hubs kan de Zwolse binnenstad grotendeels autoluw worden gemaakt.
Start bouw staat gepland voor 2027.