bureau

Jeroen Marseille    

Tessa Laarman    

Lindy BeukLindy Beuk    

Melanie van Veen    

Bureau
Jeroen Marseille werkt sinds 2000 als ontwerper en projectleider van projecten in de buitenruimte. Zijn bureau, opgericht in 2012, is gespecialiseerd in het vormgeven van de openbare ruimte. Hierin staat een integrale aanpak centraal, met als speerpunten verblijfskwaliteit, klimaatbestendigheid en maakbaarheid.
Sinds zijn opleiding Architectonische Vormgeving en de Master of Arts/Urban Interior Design werkt Jeroen aan projecten in de buitenruimte. Bij Karres en Brands landschapsarchitecten heeft hij zich van 2000 tot 2010 ontwikkeld tot projectleider-ontwerper van met name openbare ruimteprojecten. Tussen 2010 en 2012 heeft hij dat werk doorgezet bij Strootman Landschapsarchitecten. Door deze jarenlange ervaring kan hij werken op verschillende schaalniveaus in de buitenruimte; die van het object en die van het landschap zelf.

 

Visie
In zijn ontwerpen is altijd zichtbaar dat de gebruiker van de openbare ruimte centraal staat. Ontwerpen moeten functioneel zijn, maar ook appelleren aan de menselijke maat en iets toevoegen aan de plek in de stad of het landschap. Deze toevoeging verbijzondert de plek, maar is tegelijkertijd altijd terughoudend en ingetogen.
Een ontwerp voor de openbare ruimte is pas geslaagd als het na een aantal jaar nog net zo goed functioneert als bij de oplevering. Uiteraard is er altijd sprak van slijtage, maar de hoofdbestanddelen zullen nog overeind moeten staan.
Het kwaliteitsniveau van materialen en details is daarom van groot belang en kan alleen worden bereikt als er tussen ontwerper en uitvoerende partijen een goede verstandhouding en communicatie bestaat. Juist hierin heeft Jeroen Marseille zich de afgelopen jaren bewezen als ontwerper en projectleider.

 

Werkwijze
Marseille Buiten is een slagvaardig bureau en werkt met een klein team, bestaande uit Tessa Laarman, Lindy Beuk en Melanie van Veen. Daarnaast werken we indien nodig samen met vaste partners, waaronder een beplantingsspecialist, 3D-specialist en tekenaar.
Jeroen Marseille is bij een aantal bedrijven en gemeenten opgenomen in de flexibele schil. Zo werkt hij geregeld met IRIS architecten, Slangen+Koenis architecten, Wissing en Drielanden Bomen.

Jeroen is afroeplid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen en geeft lessen Vaktechniek aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

 

 

 

Opdrachtgevers over Jeroen Marseille:

 

“Jeroen is door de jaren heen onze vaste partner geworden in het ontwerpen van buitenruimten rondom onze sportcomplexen, niet alleen omdat hij een zeer goede landschapsontwerper is maar juist ook een fantastisch persoon is!” – Erik Slangen, Slangen+Koenis architecten

 

“Ik ken Jeroen van diverse projecten en telkens weer verrast hij mij en daarmee ook mijn klanten met nieuwe en bijzondere ideeën die wel goed realiseerbaar zijn, zowel op grote schaal als in de details. Hij bezit de gave om complexe zaken eenvoudig uit te leggen en dat is niet veel mensen gegeven.” – Hilbert Makkinga, directeur Drielanden bomen BV

 

“Hij werkte in het project als teamspeler en had steeds op een prettige manier direct contact met de ingenieurs en opdrachtgever.” – Michèle Klare, projectmanager Gemeente Leiden

 

“Goede ontwerper, creatief, oog voor details, oog voor kwaliteit, heeft de goede humor.” – Philippine van der Schuyt, projectmanager Gemeente Leiden

 

“Het was prettig samenwerken; je bent prettig in de omgang met een gezonde dosis humor, een gezonde dosis vakkennis, betrokken bij het plan en gedreven op de inhoud.” – Willem van der Laan, landschapsarchitect Gemeente Almere

 

“Je bent in staat conflicterende belangen in een samenhangend en consistent ontwerp te verenigen. Je kennis als ontwerper koppel je aan de kennis van het maken […] gevoegd met een prettig gevoel voor humor.” – Henk Jan Oostlander, projectmanager Gemeente Amstelveen

 

“Naar de opdrachtgever communiceer je op een ontspannen, open manier die er mede aan bijdraagt dat het plan in een prettige sfeer tot stand komt.” – Berno Strootman, Strootman Landschapsarchitecten

 

portretfoto’s: Raymond Dekker, 2020