Disclaimer

website

Op deze website staat alleen informatie over producten en diensten die door Marseille Buiten worden aangeboden. Marseille Buiten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik ervan. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend en hoewel de website met veel zorg is samengesteld, aanvaardt Marseille Buiten geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de website.

De gehele website is het exclusieve eigendom van Marseille Buiten. Alle op de website vermelde informatie kan door de bezoeker worden gebruikt voor informatieve doeleinden, mits hij daarbij gebruik maakt van bronvermelding.

e-mail

Door Marseille Buiten verzonden e-mails zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Marseille Buiten neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en tijdige ontvangst van de verzonden e-mail. Marseille Buiten kan niet uitsluiten dat virussen, buiten medeweten van Marseille Buiten, via e-mail worden verspreid. Marseille Buiten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verzending van e-mailberichten.

Aan door Marseille Buiten verzonden e-mailberichten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.