herbestemming Antoniuskerk Utrecht

herbestemming Antoniuskerk Utrecht

De landelijke trend van de leegloop van kerken raakt sinds een aantal jaar ook de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat in Utrecht. In de zomer van 2016 wordt de kerk uit zijn functie ontheven.

Jeroen Marseille heeft samen met architecten Ruben Groot en Wouter van Riet Paap een ontwerpteam geformeerd om een plan te maken voor de maatschappelijk-culturele herbestemming van dit gebouw. Hierin worden we begeleid door een klankbordgroep met betrokkenen uit de buurt. Er worden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt en gecalculeerd.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.