Nieuwe opdracht: MEOB-terrein Oegstgeest

Nieuwe opdracht: MEOB-terrein Oegstgeest

Marseille Buiten is gevraagd een inrichtingsplan voor het ruim 11 hectare grote MEOB-terrein te maken, en ontwerpuitgangspunten op te stellen voor een geluidswand aan de kant van de A44. Na afstoting van dit terrein door het Ministerie van Defensie in 2001 wordt het nu door Consortium A44 BV herontwikkeld tot een modern hoogwaardig regionaal bedrijventerrein.

Tot het inrichtingsplan behoort de aanleg van straten, wegen en groen in de openbare ruimte inclusief een voorstel voor de aanleg van een watercompensatievlak aan de rand van het plangebied.