Marseille Buiten ontwerpt Kernwinkelgebied Heerenveen

We zijn er trots op dat we zijn geselecteerd voor het herinrichten van het centrum van Heerenveen. Op basis van de reeds opgestelde Centrumvisie werken we komend jaar aan een plan voor de Dracht, Sieversstraat, Gemeenteplein en Lindegracht. Dat doen we in nauwe samenspraak met betrokken bewoners en ondernemers.

Gewonnen: Koning Davidschool Ede

Met BDG architecten wonnen we de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Koning Davidschool, op het voormalig kazerneterrein in Ede. Op een driehoekig kavel, langs de monumentale Sijsseltselaan, komt een schoolgebouw voor 400 kinderen en een losse gymzaal. De bestaande beuken worden op de locatie gehandhaafd.

Nieuwe opdracht: Museumkwartier Vlaardingen

Een fantastische nieuwe opdracht in Vlaardingen. Op een historische locatie ontwierp BLAUW in opdracht van BPD een nieuwe woonbuurt met een grote samenhang tussen de nieuwbouw en de Rijksmonumentale pakhuizen. Op basis van de door BLAUW opgestelde randvoorwaarden gaan wij meedenken over het ontwerp van de openbare ruimte. 

Welstand Achter de Tuintjes Gilze

De Welstandscommissie van Gilze is akkoord met het plan dat wij tekenden voor het buitenterrein van de nieuwe sporthal. Het ontwerp daarvan is getekend door Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten. In ons plan leggen we het parkeren in een duidelijk landschappelijk kader, waardoor de rest van de ruimte ongestoord groen kan worden ingericht, en de grote bestaande bomen beter tot hun recht komen.

Nieuwe opdracht in Wildlands Emmen

Net voor Kerst kregen we nog een erg leuke nieuwe opdracht binnen: naast de Olifantenkas van Wildlands mogen we in samenwerking met Drielanden Bomen op een braakliggend terrein van 4.000m2 een nieuwe pluk- en beleeftuin ontwerpen. De koks van de verschillende restaurants komen hier straks kruiden en andere gewassen halen, leerlingen komen hier straks voor milieu-educatie, bezoekers van de kas kunnen even naar buiten, en bovendien ontstaat een nieuwe habitat voor bijen, insecten, kikkers en salamanders.

Bouwwerkzaamheden Campus De Terp Wieringerwerf

Wethouder Mary van Gent onthulde samen met toekomstige gebruikers het bouwbord voor Campus De Terp. Hiermee is het project officieel in uitvoering. Gestart wordt met het nieuwe Kindcentrum en het zwembad. In de loop van 2024 zal ons ontwerp van de openbare ruimte worden gerealiseerd.

Via deze link is een video te zien op de website van Regio Noordkop.

Interview Jeroen in Slokker Magazine

In Slokker Magazine staat een artikel over de nieuwbouwlocatie Haveneiland Leeuwarden. Als onderdeel van de nieuwe wijk Middelsee hebben we met De Zwarte Hond een mooi Hollands plan ontworpen waarin 45 woningen, 35 appartementen en commerciële ruimten worden gerealiseerd. De kade en nieuwe haven vormen een mooie verbinding met het Van Harinxmakanaal.

Definitief Ontwerp De Besloten Wal Leek gereed

In opdracht van Heutink Groep ontwierpen we met BDG Architecten een woonwijk met 32 grondgebonden woningen, 8 vrijstaande en 14 half vrijstaande woningen, 5 tiny houses en 5 levensloopbestendige woningen. Deze unieke diversiteit aan woningaanbod levert een vitale buurt op. De buitenruimte is maximaal natuurlijk vormgegeven, met een fors onderdeel mandeligheid in de groenstroken. Zo dragen de bewoners bij aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en beheer.