Jeroen over het Museumkwartier in Vlaardingen

Het Museumkwartier Vlaardingen ligt achter een aantal Rijksmonumentale pakhuizen uit de tijd van de haringvisserij. Het voormalig fabrieksterrein wordt in opdracht van BPD Gebiedsontwikkeling omgevormd tot een intiem woonwijkje, naar ontwerp van Blauw. Marseille Buiten is gevraagd in samenwerking met Blauw het plan voor de buitenruimte te maken en Jeroen Marseille werd hiervoor half mei […]

Dudok door de Monumentencommissie

Gisteren is het ontwerp gemaakt door IRIS architecten voor het voormalige tankstation van Dudok in Groningen aan de Monumentencommissie gepresenteerd. Nadat eerder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed al positief adviseerde was nu ook de monumentencommissie enthousiast. Een belangrijke stap op weg naar realisatie zodat het volgend jaar, precies 70 jaar na de opening, klaar is voor een nieuw leven als horecapaviljoen op een door ons ontworpen groen stadsplein.

Marseille Buiten ontwerpt Kernwinkelgebied Heerenveen

We zijn er trots op dat we zijn geselecteerd voor het herinrichten van het centrum van Heerenveen. Op basis van de reeds opgestelde Centrumvisie werken we komend jaar aan een plan voor de Dracht, Sieversstraat, Gemeenteplein en Lindegracht. Dat doen we in nauwe samenspraak met betrokken bewoners en ondernemers.

Gewonnen: Koning Davidschool Ede

Met BDG architecten wonnen we de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Koning Davidschool, op het voormalig kazerneterrein in Ede. Op een driehoekig kavel, langs de monumentale Sijsseltselaan, komt een schoolgebouw voor 400 kinderen en een losse gymzaal. De bestaande beuken worden op de locatie gehandhaafd.

Nieuwe opdracht: Museumkwartier Vlaardingen

Een fantastische nieuwe opdracht in Vlaardingen. Op een historische locatie ontwierp BLAUW in opdracht van BPD een nieuwe woonbuurt met een grote samenhang tussen de nieuwbouw en de Rijksmonumentale pakhuizen. Op basis van de door BLAUW opgestelde randvoorwaarden gaan wij meedenken over het ontwerp van de openbare ruimte. 

Nieuwe opdracht in Wildlands Emmen

Naast de Olifantenkas van Wildlands mogen we in samenwerking met Drielanden Bomen op een braakliggend terrein van 4.000m2 een nieuwe pluk- en beleeftuin ontwerpen.

Definitief Ontwerp De Besloten Wal Leek gereed

In opdracht van Heutink Groep ontwierpen we met BDG Architecten een woonwijk met 32 grondgebonden woningen, 8 vrijstaande en 14 half vrijstaande woningen, 5 tiny houses en 5 levensloopbestendige woningen. Deze unieke diversiteit aan woningaanbod levert een vitale buurt op.