Bureau

Jeroen Marseille werkt sinds 2000 als ontwerper en projectleider van projecten in de buitenruimte. Zijn bureau, opgericht in 2012, is gespecialiseerd in het vormgeven van de openbare ruimte. Hierin staat een integrale aanpak centraal, met als speerpunten verblijfskwaliteit, klimaatbestendigheid en maakbaarheid.

Sinds zijn opleiding Architectonische Vormgeving en de Master of Arts/Urban Interior Design werkt Jeroen aan projecten in de buitenruimte. Bij Karres en Brands landschapsarchitecten heeft hij zich van 2000 tot 2010 ontwikkeld tot projectleider-ontwerper van met name openbare ruimteprojecten. Tussen 2010 en 2012 heeft hij dat werk doorgezet bij Strootman Landschapsarchitecten. Door deze jarenlange ervaring kan hij werken op verschillende schaalniveaus in de buitenruimte; die van het object en die van het landschap zelf.

Visie

In zijn ontwerpen is altijd zichtbaar dat de gebruiker van de openbare ruimte centraal staat. Ontwerpen moeten functioneel zijn, maar ook appelleren aan de menselijke maat en iets toevoegen aan de plek in de stad of het landschap. Deze toevoeging verbijzondert de plek, maar is tegelijkertijd altijd terughoudend en ingetogen. Een ontwerp voor de openbare ruimte is pas geslaagd als het na een aantal jaar nog net zo goed functioneert als bij de oplevering. Uiteraard is er altijd sprak van slijtage, maar de hoofdbestanddelen zullen nog overeind moeten staan. Het kwaliteitsniveau van materialen en details is daarom van groot belang en kan alleen worden bereikt als er tussen ontwerper en uitvoerende partijen een goede verstandhouding en communicatie bestaat. Juist hierin heeft Jeroen Marseille zich de afgelopen jaren bewezen als ontwerper en projectleider.

Werkwijze

Marseille Buiten is een slagvaardig bureau en werkt met een klein team, bestaande uit Tessa Laarman, Lindy Beuk en Vincent Quené. Daarnaast werken we indien nodig samen met vaste partners, waaronder een beplantingsspecialist, 3D-specialist en tekenaar.

Jeroen Marseille is bij een aantal bedrijven en gemeenten opgenomen in de flexibele schil. Zo werkt hij geregeld met IRIS architecten, Slangen+Koenis architecten, Wissing en Drielanden Bomen.

Jeroen is afroeplid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen en geeft lessen Vaktechniek aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Cijfers

Projecten
57 gerealiseerde projecten
Vierkante meters ontworpen
1.453.123 m2
Nieuwe bomen geplaatst
3849 bomen

Team

Jeroen Marseille

Jeroen Marseille

Jeroens specialiteit is het vormgeven van buitenruimtes in de ruimste zin, waarin uitvoerbaarheid en oog voor detail voorop staan.

Jeroen Marseille studeerde in 1999 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) in architectonische Vormgeving en in 2001 als Master of Arts-Urban Interior Design aan de HKU/The Open University. Van 2000 tot 2010 werkte hij als ontwerper/projectleider bij Karres en Brands. Daarna ging hij aan de slag bij Strootman Landschapsarchitecten tot hij in 2012 Marseille Buiten oprichtte.

Het vormgeven van buitenruimtes in de ruimste zin is zijn specialiteit, waarin uitvoerbaarheid en oog voor detail voorop staan.

Naast het bureau geeft Jeroen aan tweedejaars studenten van de HKU les in Vaktechniek en is hij vervangend lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Wageningen.

Lindy Beuk

Lindy Beuk

Lindy wil als ontwerper de stad vergroenen en hierdoor een prettige leefomgeving maken.

Lindy Beuk werkt sinds 2020 als ontwerper bij Marseille Buiten. Ze is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als ruimtelijk ontwerper. Tijdens haar studie heeft ze zich verdiept door op uitwisseling te gaan naar KU Leuven Architectuurcampus Sint-Lucas in Gent.

Naast haar werk volgt ze momenteel de masteropleiding tot landschapsarchitect aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Lindy wil als ontwerper de stad vergroenen en hierdoor een prettige leefomgeving maken.

Vincent Quene

Vincent Quené

Vincent wil als ontwerper graag hoogkwalitatieve plannen maken die voor zowel mens als milieu bruikbaar zijn.

Vincent Quené is in 2022 begonnen bij Marseille Buiten. Naast zijn werk volgt hij momenteel de bachelor Tuin- en Landschapsarchitectuur op Van Hall Larenstein te Velp. Na zijn afstuderen wil hij de master Landschapsarchitectuur op de Academie van Bouwkunst volgen.

Vincent wil als ontwerper graag hoogkwalitatieve plannen maken die voor zowel mens als milieu bruikbaar zijn. Met name de vormgeving van het raakvlak tussen stad en landschap is iets wat zijn interesse heeft.

Referenties