1e Montessorischool Amstelveen

1e Montessorischool Amstelveen

opdrachtgever

Gemeente Amstelveen

ontwerp

2014

architect

Architectenbureau Hoogeveen

oppervlak

5.880m2

oplevering

februari 2015

1e Montessorischool Amstelveen

In de groensingel langs de Burgemeester Haspelslaan is de door Arjen Hoogeveen ontworpen 1e Montessorischool gebouwd. De oude gymzaal van de school is in het nieuwe ontwerp opgenomen, en de school biedt ruimte aan circa 375 leerlingen en buitenschoolse opvang.

Uitgangspunt voor de inrichting van de buitenruimte was dat het ontwerp aansluit op de bestaande groenstructuur, dat er een slimme combinatie werd gezocht tussen speelplein en parkeerplein, en dat de nadruk kwam te liggen op avontuurlijk-natuurlijk spelen.

Het ontwerp gaat uit van het vergroten van de speelruimte van het plein door het toevoegen van randlengte, door het toevoegen van grote groene uitsnedes in het plein en door ervoor te zorgen dat het parkeerterrein buiten de kiss and ride-uren een gecombineerd sportveld is.