Arsenaalplein Leiden

Arsenaalplein Leiden

opdrachtgever

Gemeente Leiden

architect

Ney&partners

ontwerp

2018

uitvoering

2020

oppervlak

380m2

Arsenaalplein Leiden

Als belangrijk onderdeel van het plan rondom de Leidse binnenstad een doorlopend Singelpark te realiseren, heeft Ney&partners een aantal nieuwe langzaamverkeersbruggen ontworpen. Deze bruggen zijn in beeldtaal allemaal familie van elkaar.
Wij ontwierpen de inpassing van de brug bij het Arsenaalplein.