Bisschop de Vetplein Gilze

Bisschop de Vetplein Gilze

opdrachtgever

Gemeente Gilze en Rijen

ontwerp

2019-2020

uitvoering

2021

oppervlak

4.300m2

visualisaties

DMOO.

Bisschop de Vetplein Gilze

Pas in de jaren ’50 ontstond rondom deze historische vijfsprong in Gilze een pleinruimte. Voor die tijd stond de lintbebouwing aan de doorgaande weg en liepen de akkers tot in het dorp.
Het huidige plein is opgedeeld in een parkeerplein onder een platanen-dak, en een marktdeel dat is omgeven door muurtjes en trappen. Die zorgen er voor dat het plein nooit als één geheel kan functioneren.
In ons plan markeren we de vijfsprong door er zoveel mogelijk groen omheen te leggen. Daardoor trekken we de groene kwaliteit van het achterliggende Mollebos het plein op. De marktfunctie maken we minder bepaald, door het gehele plein geschikt te maken voor kramen. Buiten de marktdag is er dan geen leeg, onbruikbaar pleindeel, maar een groen verblijfsplein. Het bestaande hoogteverschil lossen we op door de pleinvloer langs natuursteen randen te laten zakken naar de speciaal ontworpen ‘Gilze-goot’. Deze 30 centimeter brede roostergoot is vormgegeven met een aantal motieven uit Gilze. De meer dan duizend jaar oude boomput wordt verplaatst naar de gootlijn, zodat het verhaal van de geschiedenis van Gilze aan de hand van de goot en put kan worden verteld.