Bleizo Bleiswijk

Bleizo Bleiswijk

opdrachtgever

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

ontwerp

2019-2020

oppervlak

2ha

Bleizo Bleiswijk

Op ongeveer 30 hectare ontwikkelt GR Bleizo een bedrijvenpark voor grote kavels. Veel distributiecentra gaan hier hun plek vinden. Binnen de ontwikkelkaders van Bleizo Business Park werkten wij aan de inpassing van het 7 hectare grote gebouw voor Impact. De watergang tussen het gebouw en de Laan van Mathenesse en de ecologische steppingstone aan de westzijde zoeken in ons plan het contrast met de enorme schaal van de kavels. Rietoevers, biodiverse beplanting, natte eilandjes en reptielen-strandjes bieden straks een goede habitat voor de aanwezige fauna.