Centrumgebied Duiven

Centrumgebied Duiven

Sinds 2008 werkt bureau Wissing aan het stedenbouwkundig plan voor het centrum van Duiven, dat uiteenvalt in het Dorpshart en het Parkeerpark. In verschillende fases is veel bestaande bebouwing in het Dorpshart vervangen door stoere, goed gedetailleerde nieuwbouw. Het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) uit 2010 is door Jeroen Marseille en Wim Heikoop geactualiseerd en uitgewerkt tot op VO-niveau. Jeroen Marseille was voor Wissing senior ontwerper/projectleider.

Naast de actualisatie van het IPOR diende een aantal onderdelen te worden aangevuld. Het Remigiusplein kreeg een mooi waterelement, een podium en zomerterrassen, en het Pastorieplein en Kerkplein werden opnieuw ontworpen en uitgevoerd in 2017.

In het Parkeerpark zal de bestaande sporthal worden verwijderd, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuw groot parkeerveld met een groene uitstraling. Rondom ligt een stelsel van voetgangers- en fietspaden in een ontspannen setting met gras en bomen.