DC Fiege Zaandam

DC Fiege Zaandam

opdrachtgever

Goldbeck Nederland BV

ontwerp

2021

oppervlak

9.300m2

samenwerking

Palazzo

DC Fiege Zaandam

Het nieuwe Distributiecentrum van Fiege vraagt een zeer functioneel voorterrein. De loadingdocks dienen bereikbaar te zijn voor alle vrachtwagens, er is een vrij fors parkeerterrein en er zijn buffertanks en manoeuvreerruimtes.
Palazzo vroeg ons mee te denken in het toevoegen van zoveel mogelijk groene kwaliteit. In nauw overleg met het Q-team voor dit gebied is een plan ontstaan dat bij de voetgangersentrees een tuinachtige kwaliteit heeft als tegenwicht aan de grote schaal, dat aan de noordzijde een landschappelijk antwoord geeft op de naastgelegen polder en dat de lengte van het terrein bindt met een boerenhaag.