De Del Rozendaal

De Del Rozendaal

opdrachtgever

Drielanden Bomen

ontwerp

2018

samenwerking

Sanne Horn

De Del Rozendaal

Ten Zuiden van Rozendaal wordt tegen een bestaande bosrand een woonwijk gebouwd met maximaal 68 woningen. In het terrein is een hoogteverschil aanwezig van zo’n 8 meter.

Drielanden Bomen vroeg ons om samen met Sanne Horn een beplantingsplan op te zetten. Dat zijn drie mengsels waarbinnen de soorten rekening houden met de standplaats en die uiteindelijk een gevarieerd beeld geven in kleur, vorm en hoogte. Gebruikte soorten zijn onder andere Echinops ritro ‘Veitch Blue’, Baptisia australis ‘Purple Smoke’, Phlomis tuberosa ‘Amazone’, Gaura ‘Whirling Butterfly’ en Stipa calamagrostis.

Op een aantal plekken wordt een accent gegeven door aanplant van verwilderingsbollen.