De Vlierlanden Ommen

De Vlierlanden Ommen

Bureau Wissing kreeg de opdracht om voor de gemeente Ommen een masterplan, stedenbouwkundig plan, kavelpaspoorten en een inrichtingsplan op te stellen voor de oostelijke dorpsuitbreiding ‘De Vlierlanden’. Dit deed Wissing in een intensief participatietraject met (toekomstig) bewoners. Marseille Buiten heeft aan het inrichtingsplan bijgedragen.

Ommen kent een grote en rijke diversiteit aan landschapstypen. De Vlierlanden valt hierbij binnen de heide-ontginningsgebieden. Deze van oorsprong woeste heidelandschappen zijn in de loop der tijd door ontginning omgevormd tot landbouwgrond maar vormen wel de onderlegger voor de inrichting van de nieuwe openbare ruimte. In het ontwerp introduceren we brede bermen met ruige begroeiing, grillige meerstammige bomen en speelplaatsjes die zijn vormgegeven als mini-zandverstuiving.

Op dit moment worden de eerste stappen gemaakt om het plan te realiseren.

 

(afbeeldingen door Wissing)