Dudok aan het Diep Groningen

Dudok aan het Diep Groningen

opdrachtgever

Gemeente Groningen

ontwerp

2019-2021

oppervlak

6.000m2

samenwerking

IRIS architecten, Rod’or Advies, Grijsen

visualisaties

DMOO.

Dudok aan het Diep Groningen

Het herinrichten van de voormalige BIM-locatie biedt een mooie kans voor het ontwikkelen van een ‘groen rondje binnenstad’. Door bestaande groene plekken en pleinen via een goed toegankelijke wandelroute aan elkaar te binden kan de potentie van de Diepenring ten volle worden benut. Gebouwen en paviljoens langs die route haken daarop aan, en waar nodig kunnen nieuwe paviljoens worden ontwikkeld.
Ons plangebied wordt de aanjager van die ontwikkeling door de huidige versteende plek te transformeren naar een groene plek aan het water. Het Dudok-gebouw krijgt daarin een nieuwe rol en zal straks in opgefriste vorm schitteren op ons groene plein. Door de pleinvloer het water op te trekken ontstaat bovendien een mooie relatie met de Diepenring.
Het plein is meer groen dan rood. Uiteraard biedt het een stenige vloer, zodat de wandelroute langs het water niet wordt onderbroken en kleinschalige evenementen kunnen plaatsvinden. Bezoekers kunnen een stoel pakken en op het plein hun plek zoeken.
Het plan is als één van de drie inzendingen gepresenteerd aan een vakjury en tijdens Let’s Gro 2019 aan de Groningse bevolking, waarna het met 47% van de stemmen de winnaar werd. Inmiddels zijn we druk bezig het plan uit te werken zodat we in 2022 kunnen starten met de bouw.