Exercitieplein Simon Stevin Ede

Exercitieplein Simon Stevin Ede

opdrachtgever

Gemeente Ede

ontwerp

2019-2021

uitvoering

2021

oppervlak

8.500m2

beplantingsontwerp

Sanne Horn

Exercitieplein Simon Stevin Ede

Op de voormalige Simon Stevinkazerne ontwikkelt de gemeente Ede een woonwijk van ongeveer 200 appartementen en 350 grondgebonden woningen, verdeeld over 16 bouwvelden. Uiteindelijk zal Simon Stevin samen met de voormalige Elias Beeckmankazerne en de Prins Mauritskazerne Noord en Zuid een aantrekkelijke, groene nieuwe stadsrand worden met kernkwaliteiten in het groen en de nog aanwezige historische gebouwen.
Het Exercitieplein is het enige plein in de nieuwe woonwijk. Dit wordt de plek waar mensen gaan samenkomen en tegelijkertijd is het de verkeersentree van de wijk. Dagelijks zal de automobilist de grootste gebruiker van het plein zijn en daarom is die ontsluitingsweg vormgegeven als deel van het plein.
Het plein is zo groen mogelijk. Een strakke, met lijnen en vlakken opgezette vloer biedt plaats aan veel groenvakken, waarin een stoere maar uitbundige beplanting is gezet. Een bomenlaag druppelt uit de bosrand het plein op en betrekt de ontsluitingen nadrukkelijk bij de pleinvloer.
Het centrale pleinvlak is omkaderd door een grote zitrand. Op dat pleindeel staan objecten die refereren aan het Defensie-verleden maar ook speelvoorziening of kunstwerk zijn. Het plein wordt verlicht met hoge masten.