Herensingel-Zijlsingel Leiden

Herensingel-Zijlsingel Leiden

De Gemeente Leiden heeft in januari 2015 de Mobiliteitsnota vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid er tot 2022 uitziet. Een onderdeel hiervan is het vormgeven van de toekomstige doorstroomfunctie op de Zijlsingel/Herensingel, gecombineerd met de verblijfskwaliteiten zoals die in het Beeldkwaliteitsplan van LOLA zijn omschreven. Marseille Buiten en Delft Infra Advies hebben in beeld gebracht welke scenario’s mogelijk zouden zijn in dit gebied. Hieruit is een advies gekomen voor een wensprofiel en een minimaal profiel. Het wensprofiel laat zien welke kwaliteit ontstaat bij het realiseren van een volledig profiel, het minimaal profiel gaat uit van het realiseren van een profiel met behoud van de strook woonboottuinen.