Het Nieuwe Landgoed Ede

Het Nieuwe Landgoed Ede

opdrachtgever

Strootman Landschapsarchitecten

ontwerp

2012-2013

uitvoering

2014-2017

oppervlak

4 hectare

© 2013 Strootman Landschapsarchitecten BV

Het Nieuwe Landgoed Ede

Het Nieuwe Landgoed ligt in de zuidoostelijke hoek van de nieuwbouwwijk Kernhem, aan de noordrand van Ede. Het plangebied wordt doorsneden door de Oude Rijksweg N224. Een nieuwe onderdoorgang vormt een belangrijke nieuwe fysieke verbinding tussen de wijken Veldhuizen A en Kernhem. In het plan is een aantrekkelijke nieuwe woonomgeving gerealiseerd met veel groen, een voorzieningencluster en ongeveer 150 woningen. Uitgangspunt was dat de samenhang in het plan wordt versterkt door een groene omzoming van hagen en een stevige en gevarieerde bomenstructuur. Het zo min mogelijk verstoren van de beschermde kolonies vleermuizen is daarnaast ook een belangrijk aspect in het ontwerp.

Het groen en de openbare ruimte smeden in dit plan de verschillende bouwprojecten aaneen. De vormgeving van de parkpaadjes en de grote hoeveelheid nieuwe bomen zorgen voor een grote samenhang. Tegelijkertijd wordt in het ontwerp van de vijverpartijen, boomgroepen, afwisseling tussen open en dicht en de keuze voor straatmeubilair gerefereerd aan de stijlkenmerken van het oude landgoed Kernhem.

Jeroen Marseille was als freelancer onderdeel van het team van Strootman Landschapsarchitecten BV.