MEOB-terrein Oegstgeest

MEOB-terrein Oegstgeest

opdrachtgever

Consortium A44

ontwerp

2017

samenwerking

Stadsruim, Corovum

oppervlak

11 ha

MEOB-terrein Oegstgeest

Het voormalig Marineterrein MEOB is aangekocht door een Consortium, dat het terrein verder ontwikkelt tot hoogwaardig bedrijventerrein. Gelegen aan de A44 is dit een toplocatie met goede zichtbaarheid naar buiten. Op het terrein komen bedrijven en winkels, waarbij elke kaveleigenaar zijn eigen kavel ontwikkelt.

Marseille Buiten is gevraagd voor die ontwikkeling de kaders op te stellen in een Beeldkwaliteitplan. In workshops en presentaties is samen met de kaveleigenaren een raamwerk opgesteld waarbinnen de ontwikkeling zal plaatsvinden. Hierbij is gelet op de materialisatie, straatmeubilair en groen.

De centrale ontsluiting van het terrein is door ons ontworpen als een a-symmetrisch profiel dat voorziet in een brede rijbaan, voet- en fietspad en een stevige bomenrij.