MFA Thamerdal Uithoorn

MFA Thamerdal Uithoorn

opdrachtgever

Slangen+Koenis, Areamasters

ontwerp

2020-2021

uitvoering

2021

oppervlak

4.000m2

MFA Thamerdal Uithoorn

In de wijk Thamerdal wordt naast het bestaande IKC een nieuw buurtcentrum (multifunctionele accommodatie) gerealiseerd. Op basis van input van bewoners en gebruikers is een ontwerp opgesteld voor het voorterrein met onder andere een speelplein, moestuin en terras. Aan de achterzijde van het gebouw is een klein vlonderterras aan de watergang.

Tegen de gevels van het gebouw is een beplantingsplan met klimmers ontworpen.