NDSM Ontwerpboek

NDSM Ontwerpboek

opdrachtgever

Gemeente Amsterdam/Ruimte en Duurzaamheid

ontwerp

2016-2018

Samenwerking

MINTSKE landschapsontwerp

NDSM Ontwerpboek

Vanaf de start van de opgave aan NDSM houden wij een Ontwerpboek bij. Dat is een work-in-progressdocument waarin de visie op de gehele NDSM-werf wordt toegelicht en waarin op verschillende schaalniveaus de planvorming wordt gemotiveerd. Zo bevat het boekje een overzicht van de manier waarop die visie vertaald wordt in thema’s als materialisatie, verlichting, relicten, beplanting en bomen, verkeer en straatmeubilair. Die thema’s worden in verschillende detailtekeningen concreet gemaakt voor de vormgeving van straten, trottoirs en bijzondere elementen. Tenslotte bevat het document een concrete materiaallijst, waarin benoemd staat welke materialen en objecten worden voorgeschreven.

Het boekje is hét naslagwerk bij het opstellen van de bestekken.