NDSM Scheepsbouwkade

NDSM Scheepsbouwkade

opdrachtgever

Gemeente Amsterdam/Ruimte en Duurzaamheid

samenwerking

MINTSKE landschapsontwerp

ontwerp

2016-2017

uitvoering

2018-2019

oppervlak

8.800m2

NDSM Scheepsbouwkade

De Scheepsbouwkade ligt ten noorden en oosten van de Scheepsbouwloods op NDSM. Het is een route voor bestemmings en de ontsluiting voor de jachthavens d’Anckerplaets en Rhebergen. Aan de oostzijde is bovendien de zogenoemde paarse zone geintegreerd in het plan; een strook van 10 meter waarop de kunstenaars uit de Scheepsbouwloods spullen kunnen tentoonstellen of opslaan.

Onze ambitie was om het ontwerp duidelijk deel te laten zijn van de werf zoals die rondom de oude scheepshellingen nog aanwezig is. Materialisering is dus stoer, robuust en weinig ontworpen. Tegelijkertijd ligt deze strook aan het water van het Cornelis Douweskanaal. De harde vloer is daarom voorzien van stroken vaste planten en bomen. Zo ontstaat op termijn rondom het kanaal een groen karakter.