Rijnsburgersingel-Maresingel Leiden

Rijnsburgersingel-Maresingel Leiden

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

Ontwerp

2014-2017

Oppervlak

18.800 m2

Uitvoering

2018-2019

impressies

DMOO

Rijnsburgersingel-Maresingel Leiden

Een belangrijk uitgangspunt in het door LOLA opgestelde Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark in Leiden is het realiseren van een sterke buitenrand rond de singel. Het water van de singel wordt daarmee een volwaardig en kwalitatief element in het Singelpark, in plaats van een grens tussen de binnenstad en de wijken rondom. Het door LOLA geschetste straatprofiel is door Marseille Buiten uitgewerkt en toegepast op de Rijnsburgersingel en Maresingel. Het profiel bestaat uit een doorlopend halfverhard wandelpad aan de waterkant (de Promenade), waarlangs in een strak ritme historische straatlantaarns en grotendeels nieuwe bomen zijn geplaatst. De rijbaan is versmald, en de parkeervakken zijn vormgegeven als deel van het trottoir, gematerialiseerd met gebakken klinkers.

Dit profiel zal in principe de gehele Leidse singel rondgaan, in totaal zo’n zes kilometer.