Straatlogo Rotsoord Utrecht

Straatlogo Rotsoord Utrecht

Op initiatief van RotsLab en Terra Incognita heeft een projectgroep gewerkt aan een voorstel voor het beter op de kaart zetten van het gebied Rotsoord. Hiervoor is het ondernemersfonds aangesproken en met de verkregen subsidie is een idee van Marseille Buiten uitgevoerd.

De wens was om Rotsoord herkenbaar te maken voor bezoekers, te laten zien wat er in de straat en het gebied gebeurt, en al voor te sorteren op de ontwikkelingsvisie die we maakten. In deze visie ontstaat een nieuw stelsel van voetgangerspaden en worden de bestaande kwaliteiten van de groene kern en van de waterkant aan elkaar verbonden.

Het voorstel bestaat uit het aanbrengen van het Straatlogo Rotsoord, dat op een figuratieve manier verbeeldt waar Rotsoord voor staat. Ze vormt tevens een markering aan het begin en eind van het gebied. Er zijn vier Straatlogo’s aangebracht.