Tropical/Margriethal Rijen

Tropical/Margriethal Rijen

opdrachtgever

Gemeente Gilze en Rijen

ontwerp

2020-2021

oppervlak

8.980m2

samenwerking

diederendirrix

Tropical/Margriethal Rijen

Het oude zwembad Tropical en de oude sporthal Margriethal worden in een nieuw stedenbouwkundig plan van Diederendirrix vervangen door een nieuwe sporthal en een appartementenblok. Rondom de locatie staat een fraaie gordel naald- en loofbomen.
Rondom de twee nieuwe gebouwen hebben wij een woeste gronden-landschap ontworpen dat een echo vormt van de voormalige woeste gronden in de directe omgeving. Robuuste, knoestige planten en heesters vormen een nieuwe laag onder de bestaande bomen en plaatsen de nieuwbouw in een fraai groen beeld.
Het parkeren is aan de randen opgenomen, de padenstructuur is alleen bedoeld voor langzaamverkeer.