Valkbrug Leiden

Valkbrug Leiden

Opdrachtgever

Gemeente Leiden

ontwerp

2016-2017

samenwerking

Ney&partners, Van Boekel

uitvoering

2018-2019

Valkbrug Leiden

Een belangrijk onderdeel van het door ons opgestelde maaiveldontwerp van de Lammermarkt is de nieuwe Valkbrug. Deze brug vormt een nieuwe stadspoort voor Leiden en markeert de plek waar de punt van het historisch bastion ligt. Uitgangspunt voor het brugontwerp is het voortzetten van de vormentaal tot over het water van de Rijnsburgersingel. Zo ontstaat een maximale eenheid tussen maaiveld en brug, en begint de Lammermarkt al aan de zijde van het Schuttersveld.

Ney&partners heeft in samenwerking met Jeroen Marseille het Beeldkwaliteitsplan opgesteld, dat de basis vormt voor het door de aannemer uit te werken brugontwerp. Hierin wordt omschreven dat de vier bruggen zijn opgebouwd uit twee verschillend vormgegeven liggers, die om en om tegen elkaar gezet zijn en elk een integraalbrug vormen. Zo ontstaat een prachtig lijnenspel aan de onderzijde van de brug, dat door verlichting nog eens wordt versterkt.

De leuningen van de brug zijn van gegoten aluminium en refereren aan plantvormen. Een belangrijk deel van de opgave was het ontwerp voor de nieuwe kruising Schuttersveld/Rijnsburgersingel, die vanwege het uit elkaar trekken van de brugdelen geen verkeerslichten meer nodig heeft.

De brug is genomineerd geweest voor de Betonprijs 2019.