VMBO Slinge Rotterdam

VMBO Slinge Rotterdam

Vanwege de verrommelde staat van het oude schoolplein werd gevraagd om een herinrichting en beter leesbaarheid van de entree. Het plein is opgeruimd en opnieuw ingedeeld in gebiedjes met een eigen functie. Zo is er een sportplein, een groen plein en een entreeplein. Inmiddels is het entreeplein uitgevoerd. De bestaande trappartij is vervangen door een langzaam oplopend plein met leibomen aan weerszijden.