presentatie aan VAC Vianen

presentatie aan VAC Vianen

VAC Vianen is een adviescommissie aan de gemeente, die meedenkt met planontwikkeling op met name het architectonisch vlak. Voor plannen in de openbare ruimte is tot nu toe beperkte kennis aanwezig in de commissie. Jeroen Marseille is gevraagd die kennis aan te vullen middels een lezing over de openbare ruimte en de manier waarop buitenruimteplannen kunnen worden beoordeeld.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.