Bisschop de Vetplein – Gilze

Opdrachtgever
Gemeente Gilze en Rijen
Oppervlak
4.300m2
Samenwerking
Rod’or Advies
Ontwerp
2019-2020
Realisatie
2021-2022
Visualisaties
DMOO.
Fotografie
Marseille Buiten, Paulien Varkevisser

De opgave voor dit plein was om meer verblijfskwaliteit te realiseren, waarbij de ruimtelijke tweedeling zoals die bestond zou worden verminderd. Daarbij was het belangrijk aan te sluiten op de bestaande groene kwaliteiten van het achterliggende parkje Mollebos. De markt moest ook in de nieuwe situatie een plek krijgen.

In ons plan hebben we de historische vijfsprong gemarkeerd door er zoveel mogelijk groen omheen te leggen. Daardoor wordt de groene kwaliteit van het Mollebos bij het plein getrokken. Door het hele plein geschikt te maken voor kramen is de marktfunctie minder plaatsbepalend. Het bestaande hoogteverschil is opgelost door de pleinvloer langs de natuursteen randen te laten zakken naar de speciaal ontworpen ‘Gilze-goot’. Deze 30 centimeter brede roostergoot is vormgegeven met een aantal abstracte beelden die verwijzen naar de geschiedenis van Gilze. De meer dan duizend jaar oude boomput is verplaatst naar de gootlijn, zodat het verhaal van de geschiedenis van Gilze aan de hand van de goot en put kan worden verteld.