Centrumplan – Duiven

Opdrachtgever
Wissing ruimtelijke denkers
Oppervlak
2.5ha
Ontwerp
2014

Wissing had in opdracht van de Gemeente Duiven een stedenbouwkundige onderlegger opgesteld voor het centrum. Hierin werd een met name groen, en een met name rood deel onderscheiden. Voor het totaal maakte Jeroen Marseille samen met Wissing de visie voor de inrichting openbare ruimte, waarna hij voor het rode, stenige deel het inrichtingsplan ontwierp. Hierin zijn de plandelen Pastorieplein, Remigiusplein en Kerkplein met heldere wandelstraatjes verbonden met het gemeentehuis. Rondom het Remigiusplein is nieuwbouw gepleegd, en het plein zelf is met een aantal opgetilde vakken ingedeeld. Hierdoor zijn de horecaterrassen afgescheiden van de pleinvloer en is een podium en een waterelement ontstaan.