Exercitieplein Simon Stevin – Ede

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Oppervlak
9.000 m2
Ontwerp
2019-2020
Realisatie
2021-2022
Beplantingsplan
Sanne Horn

Op het terrein van de voormalige Simon Stevinkazerne heeft de gemeente Ede een woonwijk ontwikkeld met ongeveer 200 appartementen en 350 grondgebonden woningen. Deze zijn verdeeld over 16 bouwvelden. De voormalige Simon Stevinkazerne is samen met de voormalige Elias Beeckmankazerne en de Prins Mauritskazerne Noord en Zuid een aantrekkelijke, groene nieuwe stadsrand geworden dankzij het vele aanwezige groen en de nog aanwezige historische gebouwen. 

Het voormalige exercitieterrein vormt in de nieuwe situatie de entree en is het enige plein in de nieuwe woonwijk. Op basis van door de gemeente vastgestelde ruimtelijke uitgangspunten ontwierpen wij een pleinruimte met een rigide, strakke opstelling van plantvakken, pleinvlakken en zitranden. Door die benadering worden de twee rijbanen van de Piet Romboutlaan, die de hele wijk ontsluit op de Parklaan, op een natuurlijke manier geabsorbeerd in het pleinvlak.

De met strakke lijnen en vlakken opgezette vloer biedt plaats aan veel groenvakken, waarin stoere en uitbundige beplanting is gezet. Een bomenlaag druppelt uit de bosrand het plein op en betrekt de ontsluitingen nadrukkelijk bij de pleinvloer. 

Het centrale pleinvlak is omkaderd door een grote zitrand. Op dat pleindeel staan cortenstalen wachthuisjes. Deze verwijzen naar het defensieverleden en zijn tegelijkertijd speelvoorziening en kunstwerk. Het plein is verlicht met hoge masten.