IJsbaanlocatie – Den Burg Texel

Opdrachtgever
VKZ Bilthoven
Oppervlak
3.1ha
Ontwerp
2021

Ten zuiden van Den Burg ligt de voormalige IJsbaan. Vanwege de klimaatverandering verandert de functie van dit terrein. Schaatsen wordt er niet meer gedaan, er wordt een aantal nieuwe (onderwijs)functies rondom de locatie gebouwd en er is vanuit de inwoners van Den Burg behoefte aan park, tuin, natuur, spelen, sporten, rusten, vissen, vliegeren, kleine evenementen maar ook parkeren. Niet al deze zaken zijn goed te combineren, en soms zijn ze niet wenselijk op deze locatie. Om er achter te komen hoe de meeste belanghebbenden denken over de locatie heeft VKZ ter plekke een groot aantal gesprekken gevoerd en inventarisaties uitgevoerd. Op basis van deze verkenning hebben wij een verbeelding gemaakt van drie denkmodellen. 

Met deze modellen presenteerden we in oktober 2021 de verkenning aan belangstellenden. De waardering van deze presentatie is aan de Gemeenteraad voorgelegd die de richting voor verdere uitwerking zal bepalen.