Papendorp-Noord Utrecht

Opdrachtgever
Wissing ruimtelijke denkers
Oppervlak
8.3 ha
Samenwerking
Wissing ruimtelijke denkers
Ontwerp
2019-2022

Papendorp is een hoogwaardige kantoorlocatie van 150 hectare ten westen van Kanaleneiland, en uitstekend ontsloten op de A2 en A12. Via de Prins Clausbrug bestaat een snelle OV-verbinding met Utrecht Centraal. Wissing werkte van 2003-2009 samen met West8 aan het stedenbouwkundig en landschappelijk plan waarvan een groot deel is uitgevoerd. Het noordelijke deel van de locatie bleef open, wachtend op verdere ontwikkeling. Met de planvorming voor de autoloze Merwedekanaalzone en het Jaarbeursterrein in Utrecht ontstaat de noodzaak om in Papendorp een mobiliteitshub te realiseren. Hier kunnen bezoekers van de stad of Papendorp én bewoners van de nieuwe wijken hun auto parkeren om met hoogwaardig openbaar vervoer verder te reizen. Een dergelijk concept is nieuw in Nederland.

Wissing kreeg opdracht van de gemeente Utrecht om voor de mobiliteitshub, De Taats en Groenewoud Noord een samenhangend Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) te schrijven. In dit nieuwe gebied zal een sterke menging ontstaan tussen werken en wonen. Iets wat tot nu toe ontbrak in Papendorp. Wij werden gevraagd om het SPvE voor de openbare ruimte op te stellen.

Voor de verschillende planonderdelen ontwierpen we de beeldregels voor binnenhoven, aansluitingen, een plein, het oeverpark, waterpark en bospark. Ook ontwierpen we een bijzonder taludpark tegen het talud van de Ds. Martin Luther Kinglaan aan.

Op basis van het goedgekeurde SPvE werken wij de plannen verder uit tot Voorlopig Ontwerp.