Rijnsburgersingel en Maresingel – Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Oppervlak
18.800 m2
Ontwerp
2014-2016
Realisatie
2018-2019
Visualisaties
DMOO.
Fotografie
Marseille Buiten, Buro JP

In 2014 kregen we van de Gemeente Leiden opdracht om – op basis van het door LOLA opgestelde beeldkwaliteitsplan – de buitenrand van het Singelpark te ontwerpen. In het beeldkwaliteitsplan was daarvoor een profiel opgenomen. Uiteindelijk duurde het drie jaar voor het ontwerp er lag.

De Maresingel diende met de herinrichting te worden afgewaardeerd van 50 km/u naar 30 km/u. Een smaller profiel bood ruimte aan het invoegen van een wandelpad aan de waterkant. Prachtig natuurlijk om het Singelpark ook aan de buitenzijde te kunnen ervaren. Daarnaast waterde het profiel voor een groot deel af op de woningen. Door het afschot te kantelen is dat opgelost, maar doordat de bestaande bomen zoveel mogelijk moesten worden behouden ontstond er tegelijkertijd een ingewikkelde hoogtepuzzel.

In nauw contact met bewonersgroepen is het uiteindelijk gelukt. Het 1.200 meter lange straatprofiel vormt nu de blauwdruk voor het principe dat de hele Leidse Singel moet rondgaan, in totaal zo’n zes kilometer.