Sportpark het Midden – Vriezenveen

Opdrachtgever
Gemeente Twenterand
Oppervlak
23 ha
Ontwerp
2021

Aan de zuidrand van Vriezenveen ligt sportpark Het Midden, waarin in de ijsbaan een deel wordt gedempt voor de bouw van zwembad De Stamper. De gemeente Vriezenveen selecteerde ons voor het opstellen van een visie op het gehele park. Vanuit dit plan zouden dan de randvoorwaarden voor het pleinontwerp voor De Stamper opgesteld worden.

In de visie voegen we wandelverbindingen toe die het gebied sociaal veiliger maken en het naastgelegen buitengebied beter koppelen aan het dorp. Op een aantal plekken voegen we verblijfskwaliteit toe door de bouw van stoere houten meubels. Ook komen er bomen en beplanting die voor meer biodiversiteit en een grotere parkwaarde zorgen. Zo blijft het gebied ook buiten de sporttijden een park.

Het entreeplein voor het door Slangen+Koenis ontworpen zwembad De Stamper is simpel van opzet en koppelt de toekomstige wandelverbindingen aan de nieuwbouw. Plantvakken en verhardingsvlakken liggen in een strak stramien, dat losjes refereert aan het oorspronkelijke slagenlandschap op deze plek. Een houten vlonder verbindt het pleintje aan de resterende ijsbaan.