Valkbrug – Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Samenwerking
Ney&partners
Ontwerp
2016-2017
Realisatie
2018-2019
Fotografie
Marseille Buiten, Buro JP

Een belangrijk onderdeel van het door ons opgestelde maaiveldontwerp van de Lammermarkt is de nieuwe Valkbrug. Deze brug vormt een nieuwe stadspoort voor Leiden en markeert de plek waar de punt van het historische bastion ligt. Uitgangspunt voor het brugontwerp is het voortzetten van de vormentaal van het plein tot over het water van de Rijnsburgersingel. Zo ontstaat een maximale eenheid tussen maaiveld en brug, en begint de vormentaal van de Lammermarkt al aan de zijde van het Schuttersveld.

Ney&partners heeft in samenwerking met ons het beeldkwaliteitsplan voor de brug opgesteld. Dit vormde de basis voor het door de aannemer uit te werken brugontwerp. Hierin werd omschreven dat de brug bestaat uit vier vingers, zodat daglicht er tussendoor op het water valt. Dat is belangrijk omdat de bocht relatief scherp is voor boten en bootjes. De brugdelen zijn elk opgebouwd uit twee verschillend vormgegeven liggers. Deze zijn om en om tegen elkaar gezet en vormen elk een integraalbrug. Zo ontstaat een bijzonder lijnenspel aan de onderzijde van de brug, dat door de verlichting nog eens wordt versterkt.

De leuningen van de brug zijn van gegoten aluminium en verwijzen naar plantvormen. Een belangrijk deel van de opgave was het ontwerp voor de nieuwe kruising Schuttersveld/Rijnsburgersingel, die vanwege het uit elkaar trekken van de brugdelen geen verkeerslichten meer nodig heeft.