Rotsoord Utrecht

Rotsoord Utrecht

Op initiatief van RotsLab heeft de werkgroep Omgevingskwaliteit Rotsoord vanaf 2014 gewerkt aan het krijgen van meer aandacht voor de omgevingskwaliteit van het gebied. Hiervoor is het ondernemersfonds aangesproken, en met de verkregen subsidie is een idee van Marseille Buiten gerealiseerd.

Het straatlogo is op de vier entrees van het gebied op straat aangebracht, en laat op een grafische manier zien welke ingrediënten op Rotsoord te vinden zijn.

Het idee voor een straatlogo is ontstaan uit de constatering dat Rotsoord als potentiële creatieve hotspot een rommelige en daardoor soms onveilige indruk maakt, terwijl het gebied tegelijkertijd veel potentie heeft en bijzondere plekken herbergt.

Het straatlogo is vandaag door wijkwethouder Lot van Hooijdonk onthuld.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.