Sanering Dudok-locatie Groningen

Sanering Dudok-locatie Groningen

De start van de transformatie van de Dudok-locatie is begonnen: vervuilde grond wordt nu afgegraven waarna een jarenlange grondwatersanering in gang wordt gezet. Zo is de bouwlocatie voor ons groene plein straks schoon en veilig.