openbare ruimte Tag

Lammermarkt door Raadscommissie goedgekeurd

De Raadscommissie heeft het Uitvoeringsbesluit Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat het door Marseille Buiten opgestelde definitief ontwerp voor de herinrichting van het plein ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De verschillende fracties hadden veel complimenten over voor het plan en zien uit naar realisatie ervan.

In diverse media wordt aandacht besteed aan ons ontwerp, waaronder op nu.nl en in de Blauwe Kamer.20160218-lammermarkt01