Uitvoering Rijnsburgersingel

Uitvoering Rijnsburgersingel

De bouw van de eerste fase van ons project Rijnsburgersingel-Maresingel in Leiden vordert gestaag. Tegen de woningen is het trottoir al zichtbaar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.